Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket ("cookie"-kat) használ. Bővebben

Elfogadom   Elutasítom

Kövessen minket!

Adónet.hu Üzleti Kommunikációs Zrt.

Telefon: +36-30-378-7637

E-mail: info@adonetakademia.hu

Általános szerződési feltételek

1. KIADÓ – SZOLGÁLTATÓ

A www.adonetakademia.hu oldal kiadója az  ADÓNET.HU Üzleti Kommunikációs Zrt.

CÉGJEGYZÉKSZÁMA: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-045755
ADÓSZÁMA: 14052512-2-43
SZÉKHELYE: 1094 Budapest, Bokréta u. 3. I/108.
KÖZPONTI ÜGYINTÉZÉS: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1. Telefon: 82/511-242
KÉPVISELŐJE: Szabó Margit vezérigazgató.
KAPCSOLAT: E-mail: info@onadozo.hu - Telefon: 06/1/ 267-5010, 82/511-242, - Fax: 82/511-241.  Postacím: Önadózó Kiadó és Szerkesztőség 1450 Budapest, Pf: 132.
INTERNET: www.adonet.hu
TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ: WEB200 Internet Média Kft. – Székhely: gróf Apponyi Albert u. 17. Kaposvár 7400 - Telephely: SZÜV Office Irodaház - földszint
Rákóczi tér 9-11 Kaposvár 7400 – Telefon: +36.30.8280000 – Központi e-mail: info@web200.hu Műszaki ügyfélszolgálat: support@web200.hu
KAMARA: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara - 1016 Budapest, Krisztina krt. 99
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 903 - http://www.bkik.hu/ E-mail: ugyfelszolgalat@bkik.hu


2. A SZOLGÁLTATÁS

Az Adónet Akadémia – www.adonetakademia.hu az Adónet.hu Zrt. – e-learning – szolgáltatása, amelynek keretében a felhasználó online előadást hallgathat meg, kapcsolódó dokumentumokat tölthet el (tréning) illetve egyéb szakmai képzési szolgáltatást vehet igénybe. A képzés keretében ellenőrző és vizsgakérdéseket is meg kell oldani. A képzés, tréning elvégzéséről a szolgáltató elektronikus igazolást állít ki.

A felhasználó az egyes szolgáltatásoknál jelzettek szerint díjfizetésre köteles. Az ingyenes szolgáltatásokat a honlap külön jelzi.

A felhasználó megrendelése alapján a szolgáltató e-mailben díjbekérőt küld, amelyet a felhasználó előre fizetéssel kiegyenlít. A szolgáltató az ellenérték banki jóváírásának napján számlát bocsát ki a felhasználó részére, amely pénzügyi teljesítést nem igényel. A felhasználó a pénzügyi teljesítést követően jogosult a szolgáltatás igénybevételére.

A képzési és tréning szolgáltatások teljesítése elektronikusan – a www.adonetakademia.hu oldalon történik.

A képzés, tréning elvégzéséről elektronikus formátumban igazolást bocsátunk ki, amely a felhasználó Adónet Fiókjából tölthető le.

A képzések, tréningek piaci alapon vehetők igénybe.

A képzési szolgáltatások nem tartozik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá, nem támogatott egyéb szakmai képzésnek minősülnek, amelyre a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései irányadók.

A www.adonetakademia.hu képzései nem akkreditált képzések.

A képzések, tréningek elvégzéséért nem járnak jogszabályban előírt szakmai, szervezeti kreditek.


3. REGISZTRÁCIÓ

A www.adonetakademia.hu oldal szolgáltatásainak igénybevételéhez – a szolgáltatás teljesítéséhez a felhasználónak / alkalmazottjának meg kell adnia személyes adatait.

A személyes adatok megadása egyéni felhasználók (magánszemélyek, alkalmazottat nem foglalkoztató szervezetek) az Adónet Fiók Saját adatok módosítása menüben, többes felhasználók (alkalmazottat foglalkoztató gazdálkodó szerveztetek) esetében az Adónet Fiókja alatt létrehozandó Alkalmazotti fiókban lehetséges.

Azért hívjuk alkalmazotti fióknak, mert a felhasználó, a kapcsolattartó a www.adonetakademia.hu oldalon önálló belépési jogosultságot adhat munkatársainak, alkalmazottainak, akik így a saját belépési azonosítóikkal használhatják az oldalt, egyben megadhatják személyes adataikat, amelyekre a képzési igazolások kiadása miatt van szükség. Ilyen esetben a gazdálkodó szervezet vezetőjére is létre kell hozni az alkalmazotti fiókot, így tudja a személyes adatait megadni a képzési igazolások kiadásához.

Több-felhasználós (céges) Adónet fiók esetén az Alkalmazotti fiók létrehozásának lépései pontokba szedve a következők:

  1. Ellenőrizze le, hogy regisztrált-e már a www.adonetakademia.hu oldalon. Ha nem, itt teheti meg:www.adonetakademia.hu/regisztracio
  2. Ha már van érvényes regisztrációja, akkor  a szokásos azonosítója és a jelszava megadásával lépjen be itt: www.adonetakademia.hu/belepes Ha az azonosítók bármilyen okból nem állnak rendelkezésére, írjon e-mailt a info@adonet.hu címre.
  3. A gazdálkodó szervezet alkalmazásában álló munkatársak az Alkalmazotti fiók létrehozásával szerezhetnek önálló belépési jogosultságot az oldalra, és itt adhatják meg személyes adataikat. Az előfizető - a kapcsolattartója - az Adónet Fiók Alkalmazotti fiókok kezelése menüben kezdeményezheti a munkatársak regisztrációját, amelyről az érintett e-mailben tájékoztatást kap.
  4. A munkatárs a kapott e-mail alapján aktiválja a saját alkalmazotti fiókját, egyben megadja személyes adatait, amelyekre a képzés igazolása kiadása miatt van szükség.
  5. Minden fiók-módosításról a jogosultak e-mailben tájékoztatást kapnak.
  6. A belépési azonosítók átadása jogosulatlan személyeknek, illetve jogosulatlan (nem alkalmazott) személyek regisztrációja nem engedélyezett, ennek biztosítására technikailag is megtesszük a szükséges intézkedéseket.

Ha a regisztrációval és a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, írjon e-mailt az info@adonet.hu címre vagy hívja a következő telefonszámot: 06 82 511 242.


4. SZERZŐI JOGI VÉDELEM

A www.adonetakademia.hu oldalon közzétett hang és képvfelvételek, írások, dokumentumok és más tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak, a kiadó engedélye nélküli felhasználás esetén a felhasználó 20.000,-Ft + Áfa/nap felhasználási díj megfizetésére köteles.


5. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az ADÓNET.HU Zrt. a www.adonetakademia.hu oldal használata és a regisztráció során megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Az oldal használata, a személyes adatok megadása önkéntes. Az adatkezelés célja az oldalon igényelt szolgáltatások teljesítése, a megrendelt fizetős szolgáltatások számlázása és teljesítése.

Az ADÓNET.HU Zrt. gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen szükségesek. Az adatokat harmadik félnek - a törvényben írt kötelező eseteket kivéve - nem adja ki, és biztosítja, hogy a kezeléséből nem kerülnek ki.
 
A szolgáltatás igénybevevője a megrendeléssel, a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait (név, lakcím, e-mail, születési helyi, idő, anyja neve is) a szolgáltató a személyes adatok védelméről szóló rendelkezéseinek betartásával kezelje kizárólag a szolgáltatás teljesítése céljából. Az adatkezelés jogalapja a szolgáltatás igénybevőjének a megrendelés, regisztráció elküldésével megadott önkéntes hozzájárulása.
 
Az érintettek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvényben (www.njt.hu)  írt jogokkal élhetnek.

Elérhetőségeink - ahova kérdésével, észrevételével, panaszával fordulhat:
ADÓNET.HU Üzleti Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Cégjegyzékszám: Fővárosi Cégbíróság 01-10-045755. Adószám: 14052512-2-43. képviseli: Szabó Margit vezérigazgató. Székhely: 1094 Budapest, Bokréta u 3. 1. em. 8. Levélcím: ADÓNET.HU Zrt. 1450 Budapest, Pf: 132. E-mail:info@adonet.hu


6. REKLÁMSZOLGÁLTATÁS

A www.adonetakademia.hu oldalon nyújtott  reklámszolgáltatás díjaira eltérő megállapodás hiányában az Önadózó Médiaajánlata irányadó. Ha a megrendelő a reklám-szolgáltatás számlájával késedelembe esik, annak kiegyenlítéséig a Kiadó a folyamatban levő reklámszolgáltatás teljesítését felfüggesztheti.
 

7.JOGI NYILATKOZAT

A kiadó (szolgáltató) az elvárható gondossággal törekszik az egyes szolgáltatások, hang és képfelvételek, írások, tájékoztatások, válaszok adat- és információ tartalmának helyességének és pontosságának biztosítására – mindezek ellenére előfordulhatnak téves, helytelen, hiányos, pontatlan közlések, amelyekért a kiadó a felelősségét kizárja. Mindezek miatt a  felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során nyert információkat csak gondos mérlegelés és kellő ellenőrzés után alkalmazza. Egyes tartalmak a szerzők személyes véleményét kifejezve ellentétesek lehetnek a hivatalos, hatósági állásponttal - ilyen esetben konkrét ügyekben javasolt a hivatalos álláspont szerint eljárni, illetve a hatóság hivatalos állásfoglalását kérni.

A www.adonetakademia.hu oldalról letölthető irat- szerződés- szabályzatmintái tájékoztató jellegűek, csak a jognyilatkozatok általános kellékeit tartalmazzák, nem feltétlenül tartalmaznak minden szükséges kikötést.  Az irat- szerződés- szabályzatminta felhasználása előtt tájékozódjon a jogszabályok hatályos előírásairól és a jogalkalmazó hatóságok gyakorlatáról. Az adaptálás és a konkrét jogviszonyokra való alkalmazás – kiegészítése, átalakítása, módosítása - a felhasználó feladata és felelőssége, a Kiadó és a szerző e körben a felelősségét kizárja. A mintát a felhasználó csak saját felelősségére alkalmazhatja - a Kiadó és a szerző a felelősségét kizárja. Az iratminták saját tevékenységhez átalakíthatók, és szabadon felhasználhatók, saját szerződő fél részére személyre szabott formában a továbbértékesítés, átadás kizárásával átadhatók. Az Iratminták, Segédletek harmadik személy részére sem elektronikus sem hagyományos - nyomtatott - formában nem továbbíthatók.  Más személy részére való átadása, hozzáférhetővé tétele nem engedélyezett - ennek megsértése esetén a fizetendő kötbér mértéke 100.000,-Ft.


8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
További tájékoztatás telefonon és e-mailben is igényelhető.

Adónet.hu ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:  7400 Kaposvár, Ezredév u. 1. Telefon: 82/511-242

Budapest, 2014. március 22.

ADÓNET.HU Zrt.

© 2014 www.adonetakademia.hu - Pénzügyi és jogi képzések online! Kiadó: Adónet.hu Üzleti Kommunikációs Zrt.